28 de gen. 2011

Un nin té PROBLEMES de Llenguatge si...

- Als 2 anys:
    * No diu les primeres paraules: papa, mama, aigua, nin...
     * Pareix que no enten ordres senzilles.

- Als 3 anys:
    * Les seves frases son d'una sola paraula: "aigua" per dir "vull aigua".
     * Com a molt fa frases de dues paraules: "nin cotxe" per dir "el cotxe és del nin".
     * No compren dues ordres seguides: "agafa el... i pose'l a...".

- Als 4 anys:
    * "Acursa" les paraules simplificant síl·labes o ometent-les: "pata" per "sabata", "obo" per "globo".
     * Altera l'ordre sintáctic. "galleta vol nin".
     * No repeteix de memória varies paraules.
     * No distingueix paraules que varien en un sol fonema: "pera/pela", "moda/boda"...
     * Intercanvia la seqüència dels fonemes o inserta vocals en grups consonàntics: "golobo x globo"...
     * Asimila uns fonemes amb altres pròxims: "bufanna x bufanda", "nuna x lluna"...

- Als 5 anys:
    * Si té alguna cosa del que surt anteriorment i/o a més...
     * Contrueix frases molt curtes.
     * El seu vocabulari és pobre i reduït.
     * No es capaç de repetir correctament una frase.
     * Mostra moltes dificultats per explicar el que se li ha contat.
     * Se fa entendre amb poques paraules que li serveixen per nombrar-ho tot (aixó, alló, cosa...)
  
** El seu problema de llenguatge està afectant a altres àrees:
    - dificultats per relacionar-se amb els companys.
    - Poc progrés en l'aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada